Bài viết nổi bật
Quảng cáo

Thi công tẩy bê tông

Biện pháp thi công tẩy bê tông
- Tháo gỡ, di dời và dọn dẹp chướng ngại vật: Ván khuân, dụng cụ thi công xây dựng khác - Thi công khi thời tiết tuận tốt: nắng ráo, không mưa gió không nước đọng bề mặt